ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม หอพัก UP DORM

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมกับหอพัก UP DORM ได้ลงพื้นที่ บริเวณหอพัก UP DORM เพื่อเข้าตรวจเช็คเตรียมความพร้อมต้อนรับนิสิตปีที่ 1 ที่จะเข้ามารายงานตัวเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 นี้ 

ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2018 3:13:00 PM