ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

           วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ และบุคลากรศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ร่วมกันจัดโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จึงมีการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยถวายจตุปัจจัยที่ผู้ใช้บริการได้ร่วมกันบริจาค ณ วัดแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/25/2018 3:11:56 PM