มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 200 กว่าต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 200 กว่าต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  66  พรรษา

 

 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.  มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา รวมถึงเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และกล่าวเปิดงาน นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ กล่าวรายงาน นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณบดี หัวหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เข้าร่วมปลูกต้นไม้จำนวนมาก ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการปลูกต้นไม้ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น ซึ่ง ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 มีดอกสีเหลือง :: สีเหลืองเป็นสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพ วันผลิดอกอยู่ในช่วงเดือนพระราชสมภพ:: ดอกรวงผึ้ง ผลิดอก ออกสีเหลืองบานสะพรั่ง ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม และต้นอินทนิล จำนวน 200 ต้น สำหรับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา

อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และได้กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย ในด้านการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University โดยกำหนดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็น Botanic University และ Green University มุ่งพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริมสุขภาพ และอยู่ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จด้วยดี

 

 

 

 


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/24/2018 3:53:11 PM