Startup มหาวิทยาลัยพะเยา รับทุนสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจจากกองทุน TED Fund กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ Startup เทคโนโลยีจากงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา บริษัทภาษาดีดอทคอม (Pasaa-D.com) โดย คุณทิวาวัลย์ รัตนเสรีเกียรติ CEO และ รองศาสตราจารย์ ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ นักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ที่นำผลงานวิจัยการแก้ปัญหาการออกเสียงของเด็กไปพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นฝึกออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านการออกเสียง และสำหรับคนต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ได้รับเงิน matching fund สนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจจากกองทุน TED Fund กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน TED Fund Grant Day โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน

นักวิจัยหรือผู้ประกอบการที่สนใจขอรับเงินทุนสนับสนุนในการนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ (90% ของมูลค่าโครงการ) สามารถติดต่อได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPSP) 093-1373612 http://www.pasaa-d.com/


ภาพ :   ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/23/2018 1:44:34 PM