มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายเทียนพรรษา วัดแม่กาหลวง จ.พะเยา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายเทียนพรรษา วัดแม่กาหลวง จ.พะเยา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

วันนี้ (วันที่ 20 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองกิจการนิสิต จัดถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา  ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยจตุปัจจัย ไทยธรรม นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดแม่กาหลวง จังหวัดพะเยา

ความสำคัญของประเพณีวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้กันดังปัจจุบัน เมื่อพระสงฆ์จำพรรษารวมกันมาก ๆ จำต้องปฏิบัติกิจวัตรเช่น การทำวัตรสวดมนต์เช้ามืดและตอนพลบค่ำ การศึกษาพระปริยัติธรรมกิจกรรมเหล่านี้ล้วนต้องการแสงสว่างโดยเฉพาะ แสงสว่างจากเทียนที่พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัยและเพื่อต้องการใช้แสงสว่างโดยตรงด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมหล่อเทียนต้นใหญ่ไปถวายพระภิกษุในวัดใกล้ ๆ บ้านเป็นพุทธบูชา

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนา และได้ทำบุญร่วมกันในวันเข้าพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

 


ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/20/2018 5:18:55 PM