นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในพิธีสืบชะตาต้อนรับการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯคนใหม่

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในพิธีสืบชะตาต้อนรับการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯคนใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยรศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และบุคลากร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีสืบชะตาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ซึ่งชาวจังหวัดพะเยาจัดขึ้นเพื่อต้อนรับการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการคนใหม่ ณ วัดศรีโคมคำ พิธีสืบชะตาแบบพื้นเมืองเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล  ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานเพราะเชื่อว่าทุกข์ภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง และญาติพี่น้องจะหายไปและจะมีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งขึ้น มีความสุข ความเจริญ อีกทั้งเชื่อว่าก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานต่อไป 

 


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/19/2018 4:42:26 PM