คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในวาระครบรอบ 8 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดี คณะศิลปศาสตร์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในวาระครบรอบ 8 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา “8 ปีแห่งปัญญา สร้างสรรค์และพัฒนาสู่ชุมชน” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา 


ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 

17 กรกฏาคม 2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/19/2018 4:10:39 PM