กองกิจการนิสิต เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี

15 Photos ? Updated 6 minutes ago
ในวันนี้ (17 กรกฎาคม 2561) กองกิจการนิสิต เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี นำโดย อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วย บุคลากร กองกิจการนิสิต ร่วมวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากนั้น ได้เข้าร่วมเปิดศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง (Skin Laser Center) โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง (Skin Laser Center) อาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นซากุระ จำนวน 20 ต้น เพื่อสร้างความร่มรื่นร่มเงาภายในศูนย์การแพทย์ฯด้วย

ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/18/2018 3:08:10 PM