ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา(UPSR) และ ชมรมรากแก้วมหาวิทยาลัยพะเยา ถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา

วันนี้ (วันที่ 12 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.30 น. ณ วัดบ้านโซ้ ต.แม่นาเรือ จ.พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา(UPSR) และ ชมรมรากแก้วมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ  ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร อาจารย์ธนปริญ สำเริง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และชาวบ้านชุมชนบ้านโซ้ ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งพิธีถวายเทียนพรรษาเป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน

 


ภาพ :   กิติยา เขียวงาม/ธนปริญ สำเริง   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตายา เขียวงาม/ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/12/2018 4:39:53 PM