ม.พะเยา ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต "สมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ครบรอบ 330 ปี

ม.พะเยา ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต "สมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ครบรอบ 330 ปี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีบุคลากรตัวแทนจากคณะสหเวชศาสตร์ กองกลาง กองแผนงาน และอุทยานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ซึ่งพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี้จัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้ำเลิศของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ในปีนี้เป็นปีครบ 330 ปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 พระองค์ครองราชย์ ในช่วงพ.ศ. 2199 - 2231 เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/12/2018 11:29:03 AM