ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ซึ่งวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางศาสนา ศูนย์บรรณสารฯ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ใช้บริการที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุปราณี ทะนายมา โทร. 0-5446-6705 ภายใน 3631


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/11/2018 10:56:59 AM