ขอเชิญผู้ใช้บริการอ่านสารสนเทศผ่านแอปพลิเคชัน Ookbee

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการอ่าน นิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียง นิทานดิสนีย์ จำนวนกว่า 20,000 รายการ ในรูปแบบแอปพลิเคชัน โดยสามารถใช้งานผ่าน IPAD ของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งมีเครื่อง IPAD ที่จัดเตรียมไว้ให้บริการ จำนวน 10 เครื่อง แอปพลิเคชั่น Ookbee สามารถใช้งานได้ที่เครื่อง IPAD ของศูนย์บรรณสารฯ เท่านั้น ผู้ใช้บริการที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ ยืม คืน

          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณวิชญนนท์ มณีชาติ บรรณารักษ์ หัวหน้างานห้องสมุดสาขา 054-466-666 ต่อ 3685


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิชญนนท์ มณีชาติ   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/11/2018 10:47:40 AM