โครงการธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร รุ่นที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กองบริการการศึกษา จัดโครงการธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร รุ่นที่ 2 
โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติและสมาธิ และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ วัดอนุมัติวงศ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


ภาพ :   เขมิกา งามจิต   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/10/2018 3:28:30 PM