กองกลาง ม.พะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมงานสถาปนา วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ครบรอบ 8 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง ม.พะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมงานสถาปนา วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561  ครบรอบ 8 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง ประชุมติดตามการเตรียมจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกลาง เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการจัดงานให้มีความสมบูรณ์ที่สุด

ผู้อำนวยการกองกลาง กว่าเพิ่มเติมว่า การจัดงานสถาปนาฯ จัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 สำหรับวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. จะเป็นพิธีสักการบูชาพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา สำหรับวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบ 8 ปี เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. บุคลากรพร้อมกัน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเริ่มทำพิธีเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมในพิธีวันดังกล่าวอีกด้วย

 


ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/10/2018 2:22:06 PM