คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการบันทึกเทปรำถวายพระพร ชุด “จตุรทิศพิพิธพรชัย”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการบันทึกเทปรำถวายพระพร ชุด จตุรทิศพิพิธพรชัยเป็นการสื่อถึงพสกนิกรทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคอีสาน  ร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้ขึ้นทรงครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10  แห่งราชวงศ์จักรี และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ช่อง 11)

การแสดงชุดนี้เป็นการผลงานสร้างสรรค์ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน กับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประพันธ์บทและเรียบเรียงเพลงโดย อาจารย์ธีรวัฒน์ หมื่นทา ออกแบบการแสดงและเครื่องแต่งกายโดย อาจารย์ศราวุธ  จันทรขำ แสดงโดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  


ภาพ :   ศราวุธ จันทรขำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุธ จันทรขำ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/6/2018 2:00:12 PM