เรียนแจ้งผู้ใช้บริการ การปรับปรุงศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งปรับปรุงประตูทางออก RFID ชั้น 1 และประตูทางเข้า - ออก ห้องอ่าน 24 ชั่วโมง  ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป อาจจะทำให้ไม่สะดวกในการใช้บริการในช่วงระยะนี้ จึงขออภัยในความไม่สะดวก


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/5/2018 10:36:49 AM