ศูนย์บริการทางทันตกรรม ม.พะเยา เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดศูนย์บริการทางทันตกรรม ให้บริการทางทันตกรรมแก่บุคลากรและนิสิตรวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาทางทันตกรรมหลากหลายสาขา และมีวิทยาการที่ทันสมัย มีศักยภาพและความชำนาญการในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดี ทำการเปิดบริการตรวจเอกซเรย์ ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก อุดฟัน รักษารากฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟัน และให้คำปรึกษาระบบการบดเคี้ยวบกพร่อง โดยนิสิตทันตแพทย์ และอาจารย์ทันตแพทย์ประจำคลินิก เป็นผู้ทำการรักษาในระบบการเรียนการสอน ภายใต้ความควบคุมของอาจารย์ทันตแพทย์ และอาจารย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง ทั้งนี้ได้เปิดรับผู้ป่วยระบบบริการในเวลาราชการ เปิดให้บริการผู้ป่วยในเวลาราชการฟรี ตามวันเวลาดังนี้

เปิดให้บริการตรวจและลงคิวนัดรักษาช่วงปิดภาคเรียน

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในระบบการเรียนการสอน 

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.00 น. และเวลา 13.00-15.00 น.

 

เปิดให้บริการตรวจและลงคิวนัดรักษาช่วงเปิดภาคเรียน

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในระบบการเรียนการสอน (ยกเว้นวันพฤหัสบดี)

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 10.30 น. และเวลา 13.00-15.00 น.

 

เปิดให้บริการตรวจและบำบัดฉุกเฉิน (วันที่ 2 มิ.ย. – 20 ก.ค. 2561)

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในระบบการเรียนการสอน 

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 10.30 น. และเวลา 13.00-15.00 น.


*** สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ฟรี ตามวันและเวลาดังกล่าว ณ ศูนย์บริการทางทันตกรรม อาคารปฏิบัติการทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 5446 6666 ต่อ 4703, 4717 หรือ www.dentistry.up.ac.th


ภาพ :   นายปิยะ รุ่งน้อย   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/4/2018 4:15:49 PM