ประชาสัมพันธ์ วันปิดให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์วันปิดให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 

   วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันเข้าพรรษา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ผู้ใช้บริการที่ต้องการคืนหนังสือล่วงเวลา สามารถใช้บริการตู้คืนหนังสืออัตโนมัติได้ที่ บริเวณด้านหน้าศูนย์บรรณสารฯ

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 054-466-705


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/4/2018 2:28:31 PM