ประชุมเตรียมงาน 8 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

ประชุมเตรียมงาน 8 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

   วันนี้ (วันที่ 2 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.30 น. นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุมงานสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี พร้อมด้วย คณาจารย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานและการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/2/2018 2:08:49 PM