งานวินัยและแนะแนวอาชีพกองกิจการนิสิต จัดโครงการ UP TUTOR อบรมพัฒนาศักยภาพนิสิตติวเตอร์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 งานวินัยและแนะแนวอาชีพ ได้จัดโครงการ  UP TUTOR อบรมพัฒนาศักยภาพนิสิตติวเตอร์ ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.อำนวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสามารถในด้านการสอนพิเศษในแต่ละวิชา พัฒนาประสบการณ์ในการทำงานแก่นิสิต ฝึกทักษะการสอน และมีโอกาสหารายได้ระหว่างเรียน


ภาพ :   งานวินัยและแนะแนวอาชีพ   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/3/2018 10:03:34 AM