นิสิตแผนการเรียนตรีควบโท หลักสูตร วท. ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.พะเยา ได้รับรางวัล outstanding poster presentation ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

นิสิตแผนการเรียนตรีควบโท หลักสูตร วท. . วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.พะเยาได้รับรางวัล outstanding poster presentation ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 นิสิตวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว สุวกานต์ ตันสาย นิสิตแผนการเรียนตรีควบโท หลักสูตร วท. . วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ และได้รับรางวัล outstanding poster presentation จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular “Network  in Molecular Biosciences Towards Creativity and Innovation” ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง


ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/22/2018 3:47:19 PM