รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันเกียรติยศ พร้อมพิธีประดับเครื่องหมายและหมวกเครื่องแบบราชพิธี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ใหม่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วันนี้ (วันที่ 21 มิถุนายน 2561) เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวันเกียรติยศ พร้อมพิธีประดับเครื่องหมายและหมวกเครื่องแบบราชพิธี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 (ใหม่) ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ  หอประชุมอาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับพิธีวันเกียรติยศ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงพลังความดี ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนมีระเบียบวินัย มีความรัก สามัคคี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติ ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีประดับเครื่องหมายและหมวกเครื่องแบบราชพิธี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ใหม่) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับครู และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้ง

 


ภาพ :   จิณณ์ณิชา ธนินดิลกพัฒน์   
ข้อมูล/ข่าว :    จิณณ์ณิชา ธนินดิลกพัฒน์/ปชส.พะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/21/2018 2:42:01 PM