ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมเจ้าหน้าที่กองกลาง ประชุมเตรียมงานสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

วันนี้ ( วันที่ 20 มิถุนายน 2561) เวลา 13.00 . ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมเจ้าหน้าที่กองกลาง ประชุมเตรียมงานสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้ สำหรับปีนี้จะมีการจัดงาน ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และห้องศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร นิสิตและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยได้รำลึกถึงความเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน อีกทั้งเกิดความรักความผูกพันต่อสถาบัน และเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร ตลอดจน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรี ระหว่างหน่วยงานและชุมชน 


ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/20/2018 1:54:23 PM