กองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์

นายธานัท ฟูแสง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต พร้อมด้วย นางสาวดวงเดือน ยะนานางสาววาสนา ไชยวงศ์ บุคลากรกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนของชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 40 โดยในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 270 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท ในโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ แก่นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 25 สถาบัน ที่เรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมดี มีความเป็นผู้นำ เพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาตรี โดยนิสิตนักศึกษาผู้ได้รับทุน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ การทำโครงการชุมชนเพื่อความยั่งยืน และฝึกงานกับบริษัท ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 5 คน ที่เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ พร้อมด้วย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้บริหารสถานบันการศึกษา และนิสิต นักศึกษา ผู้ได้รับทุนฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา  

ภาพ :   หน่วยทุนการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยทุนการศึกษา   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/20/2018 10:09:50 AM