กองกิจการนิสิต นำผู้นำนิสิต 4 เสาหลัก เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

กองกิจการนิสิต นำผู้นำนิสิต 4 เสาหลัก ได้แก่ องค์การนิสิต สภานิสิต สารวัตรนิสิต และประธานเวียง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างโค้ชเพื่อการศึกษาและหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแกนนำ ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนิสิตนักศึกษา รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 19-22 มิ.ย.2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

ภาพ :   งานวินัยและแนะแนวอาชีพ   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวินัยและแนะแนวอาชีพ   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/20/2018 10:02:31 AM