ผู้ประกอบการในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน NSP INNOVATIONS FAIR 2018

NSP INNOVATIONS FAIR 2018 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลแอร์พอ์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เป็นงานจัดแสดงสินค้าเชิงนวัตกรรม ของผู้ประกอบการในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประกอบด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำผู้ประกอบการทางด้านอาหาร และสตาร์อัพ เข้าร่วมนำสินค้าจัดจำหน่ายภายในงาน ซึ่งประกอบด้วย 1.สถานประกอบการน้ำมันงาดำสกัดเย็นตราตาเลิศ ผู้ผลิตน้ำมันงาชนิดขวดและแคปซูล 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดซันอินสไปเรชั่นฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง ผู้ผลิตข้าวเกรียบเห็ดหอมแท้100% 3.วิสาหกิจชุมชนข้าวน้ำจำ ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอโคน ผู้ผลิตกรวยไอศครีมจากแป้งข้าว 5.บริษัทพีเคสตาร์เทรดดิ้งจำกัด ผู้ผลิตไส้อั่วไขมันต่ำ อิงกว๊าน 6.บริษัทภาษาดีดอทคอมจำกัด แอปพลิเคชันออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษา

จากการออกบูธจัดแสดงสินค้าภายในงาน NSP INNOVATIONS FAIR 2018 ในครั้งนี้ นอกเหนือจากการได้จำหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบการด้วยกัน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม อีกทั้งยังได้ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้กับการประกอบธุรกิจในอนาคตต่อไป


ภาพ :   ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/20/2018 12:23:36 PM