แข่งขันวิ่ง “ม.พะเยามาราธอน 2018”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ที่ผ่าน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา จัดการแข่งขัน ม.พะเยา มาราธอน 2018 และ การปั่นจักรยาน TOUR OF PHAYAO” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของจังหวัดพะเยาเป็นการส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยพะเยากับชุมชนด้วย โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้เกียรติเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง และมอบถ้วยรางวัลในแต่ละประเภทการแข่งขัน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.1 กิโลเมตร ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และประเภทฟันรัน ระยะทาง  5 กิโลเมตร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทุกประเภทรวมกว่า 1,900 คน

และในวันที่ 24 มิถุยายน 2561 นี้ จะมีการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน TOUR OF PHAYAO” ระยะทาง 45 กิโลเมตร โดยเส้นทางปั่นจะเริ่มต้น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และสิ้นสุดที่ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจาก กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ในการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ร่วมให้การสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


ภาพ :   รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/18/2018 4:22:23 PM