ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบเครื่องรักษาผิวหนังด้วยคลื่นอัลตร้าซาวน์

มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดทั้งเป็นหน่วยงานที่ทำการศึกษาวิจัยด้วยเทคนิควิทยาที่หลากหลาย  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพในด้านโรคทั่วไป ด้านทันตกรรม และการสาธารณสุข โดยครอบคลุมทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์แผนจีน เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ในการรักษาและการให้บริการ

  วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้บริการในส่วน OPD ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มลฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบ"เครื่องรักษาผิวหนังด้วยคลื่นอัลตร้าซาวน์" ยี่ห้อ Ulthera พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 3,330,000 บาท โดย นายแพทย์ทัศนัย จินดาวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทัศจินดา จำกัด เดินทางมาบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมรับมอบผมมอบเครื่องนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการดูแลสุขภาพผู้สุงอายุ นอกจากสุขภาพภายในให้ดีแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเสื่อมวัยของผู้สูงอายุนั้นก็คือผิว การที่มีสุขภาพผิวภายนอกก็สำคัญเช่นกัน ผมคิดว่าการที่ผู้สูงอายุมีบุคลิกที่ดีก็จะมีความเชื่อมั่น สร้างความมั่นใจเพื่อสุขภาพจิตที่ดี ผมจะนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้กับศูนย์การแพทย์แห่งนี้ และหวังว่าศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นและจะเป็นศูนย์ที่ดีที่สุดของภาคเหนือนายแพทย์ทัศนัย จินดาวนิช กล่าว


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง ข่าว/ จิราพร เซี่ยงฉิน ข้อมูล   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/20/2018 9:48:17 AM