อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ PLC (Professional learning community)เเละการออกแบบ RBL (research based learning) SEEM แก่ครูในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

"ม.พะเยา- สกว.- บมจ.กสิกรไทยร่วมอบรมครู พะเยา -เชียงราย น่านพัฒนาทักษะ PLC เเละ RBL-SEEEM" ด้วยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ในวันที่ ๙ เเละ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ.โรงเเรมโพธิ์วดล จ.เชียงราย หน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ภาควิชาวิศกรรมศาสตร์ ม.สงขลาฯ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลาเเละทีมงานเพาะพันธุ์ปัญญาม.พะเยา นำโดย ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร อาจารย์นัทธิ์นนท์ พงษ์พานิช เเละ อาจารย์ธนปริญ สำเริง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ PLC (Professional learning community)เเละการออกแบบ RBL (research based learning) SEEM แก่ครูในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์พี่เลี้ยง ม.พะเยา โดยมีท่านศึกษานิเทศก์ชำนาญการกุหลาบ ฮ่องลึก สพม. ๓๖ เเละ ผู้เเทน บมจ.กสิกรไทยนาถสินี สารวานิชพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ เข้าร่วมงานดังกล่าวซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้มีครูเข้าร่วมทั้งสิ้น ๗๕ ท่าน จาก ๑๔ โรงเรียนในเขตพื้นที่ของสามจังหวัดได้เเก่ น่าน เชียงราย เและพะเยา โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF)

ภาพ :   ทีมงานเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ทีมงานเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/14/2018 6:08:26 PM