มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันวิ่ง ม.พะเยา มาราธอน และการปั่นจักรยาน TOUR OF PHAYAO

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันวิ่ง ม.พะเยา มาราธอน และการปั่นจักรยาน TOUR OF PHAYAO 

  วันนี้ (วันที่ 14 มิถุนายน 2561) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันวิ่ง ม.พะเยา มาราธอน และการปั่นจักรยาน TOUR OF PHAYAO ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 และวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่จะถึงนี้ โดยยอดผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 1,320 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก หน่วยงานราชการภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาทิ เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลตำบลแม่กา ตำรวจภูธรเมืองพะเยา  โรงพยาบาลพะเยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มูลนิธิลือชา เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา ฯลฯ โดยการประชุมเป็นการหารือ การเตรียมงานรายละเอียดด้านต่างๆ เพื่อความเข้าใจและเพื่อให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาทิ ด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัยทางถนน ทางแยกทางร่วม  ด้านการการพยาบาล จุดปฐมพยาบาล จุดน้ำดื่ม เส้นทางการวิ่ง เส้นทางจักรยาน ฯลฯ โดยมติที่ประชุมจะมีการสำรวจสถานที่ในวัน พรุ่งนี้ (วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ) เวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/14/2018 5:25:09 PM