การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวนทั้งสิ้น 1,024 คน ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ CE มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   สมทบ เหล็กสิงห์   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/14/2018 8:35:16 AM