มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายธรรมมาสน์ วัดแม่ขะจาน

มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายธรรมมาสน์ วัดแม่ขะจาน

รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผู้บริหาร บุคลากรกองกลาง กองคลัง และเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันถวายธรรมมาสน์ซึ่งเป็นที่นั่งแสดงธรรมเทศนาของพระสงฆ์ ณ วัดแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ พระอธิการอภินันท์ อภินันโท เจ้าอาวาส วัดแม่ขะจาน ได้แสดงธรรมเทศนาแก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย


ภาพ :   รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/13/2018 10:03:02 AM