อธิการบดี ม.พะเยา ต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา รักษามาตรฐานการเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

อธิการบดี ม.พะเยา ต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา รักษามาตรฐานการเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

 

วันนี้ (วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561) ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางปิยพร ผดุงวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และเลขานุการชมรม TO BE NUMBER ONE  อาจารย์เครือข่ายโรงเรียนในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นางนันทนา ศรีพินิจ ผู้เชี่ยวชาญ นางธนิต เจียระนัยปรีเปรม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวธิติพร ระรวยรื่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในการลงพื้นที่ตรวจผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมี แกนนำชมรมนำเสนอผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นในการนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีต่อไป


ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2018 5:39:51 PM