ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง ดีวานา สปา ที่ปรึกษาธุรกิจของ SCBSME เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการทำงานร่วมกัน

เมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา คุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์” ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง ดีวานา สปา ที่ปรึกษาธุรกิจของ SCBSME ซึ่งดีวานา สปา และธุรกิจในเครือ มีรายได้มากกว่า 300 ล้านบาท เข้าพบท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดร สำราญ ทองแพง ณ วิทยาลัยการจัดการ ถนนวิทยุ กทม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในธุรกิจ wellness ให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมที่จะเป็น Business partner ในการดำเนินการทางด้านสวนสมุนไพร Botanic Garden การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรครบวงจร ซึ่งจะทำให้สาขาทางการเกษตร เวชศาสตร์เครื่องสำอาง เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รวมถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์ผู้สูงอายุ ในมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ในอนาคตร่วมกัน พร้อมทั้งเสนอให้มหาวิทยาลัยเป็น wellness village desination  เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็น “มหาวิทยาลัยที่มีความสุขระดับโลก” เป็นแห่งเดียวในประเทศ เหมือนมหาวิทยาลัยในสวิสเซอร์แลนด์ และพร้อมที่จะดึง partner ทางด้านธุรกิจอื่นๆ มารวมในการพัฒนาทางด้าน Start UP และการเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท


ภาพ :   อัมพิกา อัมพุธ   
ข้อมูล/ข่าว :    อัมพิกา อัมพุธ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2018 5:08:52 PM