ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “UP GREEN มหาลัยสีเขียว”

วันนี้ (วันที่ 7 มิถุนายน 2561) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “UP GREEN มหาลัยสีเขียว” ซึ่งผลการประกวดเป็นดังนี้????

??ชนะเลิศอันดับที่ 1.นาย ภัทรภูมิ เพียงตา วิทยาลัยพลังานและสิ่งแวดล้อม

??ชนะเลิศอันดับที่ 2.น.ส. สุพิชฌาย์ น้อยคำ คณะวิทยาศาสตร์

??ชนะเลิศอันดับที่ 3.นายปราการ บุญมาวงศ์ กองกลาง

??รางวัลชมเชย นายณรงค์ฤทธิ์ ป๋าเมืองมูล คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

??รางวัลชมเชย นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

***โดยการประกวดในครั้งนี้ได้ทำขึ้นเพื่อให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ถ่ายทอดเรื่องราวของมหาวิทยาลัยสีเขียว “UP GREEN” ผ่านภาพถ่ายมหาวิทยาลัยกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติบนขุนเขาแห่งนี้***ภาพ :   นิสิตฝึกงานสาขาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    นิสิตฝึกงานสาขาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/7/2018 4:34:52 PM