ประชุมหารือการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันนี้ (วันที่ 6 มิถุนายน 2561) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต กองอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับ นางรษิกา ประจันนวล ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา เพื่อหารือการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน สำหรับกิจกรรมที่จะจัด ประกอบด้วย กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ การแข่งตอบปัญหายาเสพติด กิจกรรมวิ่งต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อื่นๆ โดยจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่จะถึงนี้ 

ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/6/2018 2:28:53 PM