ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าปรับผ่าน QR Code

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนใช้บริการใหม่ โดยการชำระเงินค่าปรับง่ายๆ ผ่าน QR Code เพิ่มความสะดวกและเพิ่มช่องทางการชำระเงินได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเสียเวลารอเงินทอนอีกต่อไป

 
       ขั้นตอนการรับชำระเงินค่าปรับผ่าน QR Code ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

1. ผู้ใช้บริการใช้สมาร์ทโฟน สแกน QR Code เพื่อทำรายการจ่ายเงินค่าปรับ จากเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ ยืม คืน

2. ทำรายการผ่านระบบ Netbank ของท่าน (ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น ชื่อบัญชีศูนย์บรรณสารฯ จำนวนเงิน ก่อนการยืนยันการชำระเงินทุกครั้ง)

3. ผู้ใช้บริการได้รับบริการแจ้งเตือนผ่าน SMS Alert หรือ Mobile Notification ของธนาคาร และจะได้รับใบเสร็จการชำระเงินจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/6/2018 2:16:23 PM