กรีฑา เปิดฉาก คว้า 2 เหรียญทอง ให้มหาวิทยาลัยพะเยา

ช่วงบ่ายของวันนี้ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การแข่งขันกรีฑา มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งนักกีฬาเข้าทำการแข่งขัน ปรากฏว่า ได้เหรียญทอง เพิ่มจาก ประเภทลาน ทุ่มน้ำหนัก ชาย อายุ35-39 ปี นายวีระวุฒิ คำประกาศิตกุล สังกัด ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว ต่อมา ได้เหรียญทอง จากประเภทลู่ วิ่ง 800 เมตร อายุ 30-34 ปี ชาย นายนฤบวร ภิรมย์พลัด สังกัด ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และ ผลการแข่งขันได้ที่  

http://mordindaenggames2018.sat.or.th/


ภาพ :   ชมรมกรีฑามหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/6/2018 9:14:04 AM