จักรยานเสือภูเขา มหาวิทยาลัยพะเยา กวาด 2 เหรียญทอง

วันนี้ ในช่วงเช้า การแข่งขันจักรยานเพื่อสุขภาพ ประเภทเสือภูเขา ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักปั่นน่องเหล็ก มหาวิทยาลัยพะเยา กวาด 2 เหรียญทอง เพิ่ม ให้ทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่

- นายนฤบวร ภิรมย์พลัด สังกัด ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย
- นายณัฐพล คุ้มใหญ่โต สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นอายุ 40-49 ปี  ชาย


ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และ ผลการแข่งขันได้ที่  

http://mordindaenggames2018.sat.or.th/


ภาพ :   ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/6/2018 9:14:39 AM