ผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ กับการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "UP Green มหาลัยสีเขียว"

ผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ กับการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "UP Green มหาลัยสีเขียว" ซึ่งผลการแข่งขันออกมาเป็นดังนี้ 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 นายภัทรภูมิ เพียงตา วิทยาลัยพลังงานฯ
ชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.สุพิชฌาย์ น้อยคำ คณะวิทยาศาสตร์
ชนะเลิศอันดับที่ 3 นายปราการ บุญมาวงศ์ กองกลาง
รางวัลชมเชย นายณรงค์ฤิทธิ์ ป๋าเมืองมูล คณะวิทยาการจัดการฯ
รางวัลชมเชย นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วิทยาลัยพลังงานฯ

***โดยขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัล ลงทะเบียนรับรางวัลที่งานประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 12.40 น. และขึ้นรับรางวัล ณ ห้องประชุม ชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ในที่ประชุมคณะกรรมการ UP Green เวลา 13.00น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 1013 ติดต่อคุณณรงค์ วงค์ไชย**


ภาพ :   ณรงค์ วงศ์ไชย   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงศ์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/5/2018 5:04:00 PM