นักปั่นน่องเหล็ก กวาดเหรียญ เพิ่ม ให้ ม.พะเยา

วันนี้ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งบุคลากร เช้าร่วมการแข่งขันจักรยานเพื่อสุขภาพ ประเภทจักรยานเสือหมอบ ลงทำการแข่งขัน ปรากฎว่า นักปั่นน่องเหล็ก กวาดเหรียญรางวัลมาได้ 3 ทอง 1 เงิน ดังนี้

1. นายปฐมพงศ์ บุญมา สังกัด กองบริการการศึกษา เหรียญทอง จาก จักรยาน ประเภทเสือหมอบ ชาย รุ่น A อายุต่ำกว่า 30 ปี สถิติ 43.07 นาที
2. นายณัฐพล คุ้มใหญ่โต สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร จาก จักรยาน ประเภทเสือหมอบ ชาย รุ่น C อายุ 40-49 ปี สถิติ 39.11 นาที

3. นางสาวจุรีย์พร ศักดิ์สุริยา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ เหรียญทอง จาก จักรยาน ประเภทเสือหมอบ หญิง รุ่น อายุต่ำกว่า 35 ปี สถิติ 35.

11 นาที

4. นายนฤบวร ภิรมย์พลัด สังกัด ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เหรียญเงิน จาก จักรยาน ประเภทเสือหมอบ ชาย รุ่น B อายุ 30-39 ปี สถิติ 38.52 นาที

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมทำการแข่งขันกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ด้วยภาพ :   ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/4/2018 4:30:57 PM