กองกิจการนิสิตเข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. กองกิจการนิสิต นำโดยนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วย บุคลากรกองกิจการนิสิต เข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีศูนย์ UPSR, ชมรมรากแก้ว ม.พะเยา, ผู้นำนิสิต, กองคลัง, กองกลาง, คณะMIS, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าร่วมกิจกรรม ในการสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมความเร็วการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินของป่าต้นน้ำบริเวณป่าชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ณ บริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/1/2018 10:13:36 AM