รับสมัคร อาจารย์แพทย์ แพทย์ ประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเปิดให้บริการ OPD เดือน มิถุนายน 2561 นี้

รับสมัคร อาจารย์แพทย์ แพทย์ ประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเปิดให้บริการ OPD เดือน มิถุนายน 2561 นี้ ภาพ :   ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มพ.   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มพ./ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/31/2018 1:55:45 PM