กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

วันนี้ (วันที่ 28 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.00 น. กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกลาง ประกอบด้วย งานประชุม งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารบุคคล เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อ จัดการความเสี่ยง ภายในกองกลาง และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่กองกลาง ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลัก ITA ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/28/2018 2:41:50 PM