บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ร่วมทำฝายชะลอน้ำตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ตั้งเเต่เวลา 08.00 ถึง 16.30 น. คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองอาคารสถานที่  กองบริหารงานวิจัย ได้ร่วมกับชุมชน ทำฝายชะลอน้ำตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ บ้านหม้อเเกงทอง ต.เเม่กา จ.พะเยา 

 เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/

 


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.รัตนา ยาวิเลิง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/28/2018 3:41:09 PM