ม.พะเยา ปลื้ม นิสิตทุนสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล รุ่นแรก สำเร็จการศึกษา

วันนี้ (25 พ.ค. 61) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์... ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนิสิตทุนโครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 รหัส 57 จำนวน 47 คน ของมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษา และพร้อมที่จะเปลี่ยนสถานภาพจากนิสิต เป็นพนักงาน ซึ่งจะปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 61 เป็นต้นไป โดยขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติงาน ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาองค์กร เพราะหัวใจสำคัญของงานพยาบาล คือ การให้บริการ และขอให้คำนึงถึงองค์กรเป็นที่ตั้ง และร่วมฟันฝ่าอุปสรรค ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ด้าน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวชี้แจง ขั้นตอนของการรายงานตัว เข้าบรรจุเป็นพนักงาน อัตรางินเดือนและค่าตอบแทน และระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุน รวมถึงวันปฐมนิเทศและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จากนั้น อธิการบดี ได้มอบเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้แก่นิสิต เพื่อเป็นที่ระลึก และสิริมงคลต่อไป

 ภาพ :   พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
ข้อมูล/ข่าว :    พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/25/2018 6:40:10 PM