คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมดำเนินกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ห้วยเคียน โรงเรียนบ้านห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมสร้าง ฝายชะลอน้ำ ณ ห้วยเคียน โรงเรียนบ้านห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จำนวน 4 ฝาย ในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นิสิต และประชาชนที่สนใจ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”    

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน และคณะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/27/2018 11:28:27 AM