กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อความยั่งยืน

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2561) ณ โรงเรียนบ้านแม่กาห้วยเคียน หมู่ที่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา  นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียดผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำชุมชนในพื้นที่บ้านแม่กาห้วยเคียน ร่วมกับบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางการเกษตรและไว้อุปโภคบริโภค สร้างความสามัคคีและความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน


ภาพ :   ปิยฉัตร พุทธวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/25/2018 3:52:37 PM