โครงการสัมมนาผู้นำนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่  19 – 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้น โดยมีทันตแพทย์เฉลิมชัย  วุฒิพิทยามงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาและให้ข้อแนะนำ ซึ่งกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน ประกอบด้วยการสรุปผลงานของสโมสรนิสิตทันตแพทย์ในรอบปีที่ผ่านมา การนำเสนอโครงการและกิจกรรม โดยคณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ ชุดใหม่ ร่วมกับการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นระหว่างนิสิตทันตแพทย์ทั้ง 4 ชั้นปี ที่เข้าร่วมกว่า 42 คน ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขแก่ผู้ทำงานและผู้เข้าร่วมต่อไป ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/25/2018 2:40:18 PM