“Junior NBA” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ฝึกอบรมเยาวชนระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล

“Junior NBA”  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ฝึกอบรมเยาวชนระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล Junior NBA  โดยโครงการนี้ฝึกอบรมทักษะการเล่นบาสเกตบอลในระดับเยาวชน      และพัฒนาพื้นฐานการเล่นของเด็กๆ ทั้งชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-14 ปี เพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล ความมีน้ำใจนักกีฬา และทีมเวิร์ค อีกทั้งสร้างความสามัคคี และทำความรู้จักกันในกลุ่มเยาวชนผู้เข้าร่วม ผ่านความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกับ รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตสนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมนี้ อาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้รับโอกาสจากผู้ปกครองในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอล            ที่นำโครงการนี้เข้ามาเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และสร้างแรงบรรดาลใจ จากการเล่นกีฬาซึ่งจะช่วยส่งเสริมเกี่ยวพัฒนาการของเด็กและขีดความสามารถในด้าน สติปัญญา อารมณ์ สังคม นโยบายตั้งแต่เริ่มต้น         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้ในนโยบายเรื่องของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของนักเรียน เป็นพันธกิจ      ที่สำคัญ โดยทุกคนต้องเล่นได้คนละ 1 ชนิดกีฬา และทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการเล่นกีฬาให้กับนักเรียนทุกวันหลังเลิกเรียน ในระดับมัธยมต้น-ปลาย และในอนาคตจะต่อยอดไปยังนักเรียนในระดับประถมอีกด้วย อีกทั้งการเล่นกีฬาในรูปแบบของกลุ่มหรือชมนุมกีฬาประเภทต่างๆ ทิศทางในการส่งเสริมและสนันบสนุนนักเรียนของเราก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติได้การได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สิ่งแรกที่คิดคือการสร้างแรงบรรดาลใจจากการได้รับการฝึกสอนจากนักกีฬาระดับชาติ และที่สำคัญที่สุดการส่งเสริมในเรื่องของการกีฬาจะนำพานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมในการพัฒนาการด้าน อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

  “ได้นำโคชฝึกสอนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ มีประสบการณ์ฝึกสอนให้กับรุ่น Junior NBA กว่า 13 ปีเข้ามาฝึกในโครงการครั้งนี้ คือ คุณนาตาลี อังเดร อดีตผู้เล่นอาชีพในลีกบาสเกตบอลหญิงชาวโปรตุเกส และได้รับการรับรองจาก FIBA ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ฝึกสอนมากมาย เพื่อเป็นการฝึกทักษะกีฬาด้านบาสเกตบอล สอนเบสิคการเล่นตามแบบหลักสูตรของ Junior NBA  ที่ใช้ที่อเมริกา และทั่วโลก ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถม จนถึงระดับมัธยม เพื่อต่อยอดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาในอนาคตเด็กๆสนใจอยากเป็นนักกีฬาโรงเรียน และอาจจะเป็นทีมชาติในอนาคตต่อไปคุณณฐไนย เกตุแก้ว  เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ฝึกสอน กล่าว

น.ส.อภิชญา แสงเมือง หรือ น้องป๊อกกี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการ        “รู้สึกดีใจมากคะ ที่ได้มีโค้ซจาก NBA มาเข้าฝึกสอนในครั้งนี้ โดยส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่แล้ว และโครงการนี้เหมือนเปิดโอกาสให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆ และได้รับทักษะหลายอย่างมากขึ้น และในอนาคตเราก็สามารถเอาความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นการเล่นกีฬาก็คือการออกกำลังเพื่อให้สุขภาพเราแข็งแรงด้วยคะ

การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  กว่า 100 คน เข้าร่วมฝึกซ้อม และรับการสอนทักษะเบื้องต้นของกีฬาบาสเกตบอล ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 


ภาพ :   รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/24/2018 4:52:38 PM